Friday, 7 December 2012


Latihan

1. Maklumat berikut adalah tentang salah satu ahli dalam Sistem Suria.

Saya ialah satelit  semula jadi Bumi.
Saya tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya dari  
  Matahari.

 

 

    Ahli manakah paling sesuai dipadankan dengan maklumat tersebut?

  A.   Marikh            B. Utarid             C. Zuhrah            D. Bulan

 2. Objek manakah dalam Sistem Suria ialah sebutir bintang?

    A.Zuhal               B. Bulan              C. Matahari          D. Komet

 3. Jarak manakah antara yan berikut adalah paling pendek?

   A. Bulan dengan Matahari              B. Bumi dengan Matahari

   C. Bumi dengan Zuhal                    D. Bulan dengan Bumi

 4. Mengapakah Bumi kelihatan biru apabila diperhatikan dari angkasa lepas?

   A. Sebahagian besar Bumi dilitupi ais

   B. Bumi mempunyai gunung-ganang yang tinggi

   C. Sebahagian besar Bumi dilitupi air

   D. Sebahagian besar Bumi terdiri daripada padang pasir

 5. Berapakah biji bola pingpong yang sepadan dengan diameter bola keranjang?

    A. 1000             B. 500            C. 400             D. 100

 

1 comment:

Ingin berkongsi idea anda? Comment. TQ~