Saturday, 8 December 2012

Latihan


Latihan Bahagian B

Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil untuk empat planet bagi mengorbit Matahari


Planet
Neptun
Uranus
Musytari
Marikh
Tempoh mengorbit Matahari
165 tahun
84 tahun
12 tahun
687 hari

 

 1. Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.

   ____________________________________________________________________________________

 
2. Nyatakan satu sebab yang menerangkan perbezaan masa yang diambil oleh Neptun   

dan Musytari untuk mengorbit Matahari.

____________________________________________________________________________________

 
3. Berdasarkan Jadual satu, apakah corak perubahan masa yang diambil oleh planet-

planet berlainan untuk mengorbit Matahari?

____________________________________________________________________________________

9 comments:

Ingin berkongsi idea anda? Comment. TQ~